+38 068 338 00 43

Стратегія розвитку

План стратегічного розвитку ННІ "Європейська школа мистецтв"
на 2021-2025 рр.

 

ВСТУП

Навчально-науковий інститут Європейська школа мистецтв характеризується власною моделлю підходу до навчального процесу, основою якого є духовне виховання через творчість, формування художньої форми світогляду, гуманістичних ціннісних орієнтацій особистостей, які вибудовують життєву позицію.

Однією з сучасних тенденцій, властивих цій моделі, є індивідуалізація, спрямована на створення творчої атмосфери процесу навчання, цікаве викладання матеріалу на сучасні злободенні проблеми, стимулювання творчої активності та проявів самовираження в мистецькій діяльності.

 Напрямок діяльності

Необхідні умови для успішного забезпечення

Заходи для створення умов

Забезпечення якісної вищої освіти на рівні міжнародних стандартів

Актуальні (затребувані на ринку праці) напрямки підготовки.

 

1.1.Розвиток спеціальностей галузі знань 02

028 - Менеджмент соціо-культурної діяльності

 022 – Дизайн

1.2. Підписання партнерських програм з зарубіжними топовими ЗВО для забезпечення програм обміну студентів, академічної мобільності, створення спільних культурних і навчальних проектів.

1.3. Розширення співпраці з ЗВО-партнерами з можливостю викладання і проходженню стажування, навчання за програмами подвійних дипломів.

1.4.Відкриття сертифікатних програм та курсів підвищення кваліфікації.

1.5. Налагодження партнерства з культурно-мистецькими закладами міста, області, України з укладанням договорів про співпрацю.

1.6. Вивчення думки студентів щодо модернізації освітнього процесу в інституті через анкетування.

 

Міжнародний рівень надання освітніх послуг в інституті.

 

2.1. Формування елітного  науково-педагогічного складу інституту

2.2. Зміцнення  кадрового забезпечення кафедри:

 -  академізм+фахівці-практики,

 -  залучення стекхолдерів та провідних фахівців, власників творчих просторів до викладання  фахових дисциплін спеціальностей.

2.3. Стимулювання професорсько-викладацького складу  до викладання частини курсів іноземною мовою.

2.4.Поєднання професійного досвіду професорів і доцентів кафедри з новітніми методиками молодих викладачів та випускників.

2.5. Запровадження рейтингової системи оцінювання наукових досягнень викладачів

2.6. Визначення переліку авторитетних  наукових мистецьких журналів та періодичних видань, забезпечити доступ до них.

2.7. Проведення науково-творчих заходів із залученням провідних учених у галузі культури і мистецтва, закордонних митців.

Постійний і широкий зв'язок навчання з практикою, з майбутнім працевлаштуванням студентів.

2.1.  Можливість проходження практики студентами інституту за кордоном, набуття міжнародного досвіду.

2.2. Укладення угод про проходження практик студентами  з провідними театрами, галереями, творчими просторами.

2.3. Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних мистецьких проектах, фестивалях.

2.3. Розробка системи збору інформації та аналізу ринку праці в потребі кадрів мистецького спрямування.

2.4. Створення  щосезонного фестивалю «Світове мистецтво у МЄУ», мета - популяризація культури різних країн та національностей від студентів МЄУ.

2.5. Створення  сцен, міні-театрів, галерей, за аналогією з майбутніми робочими місцями студентів, в навчальних аудиторіях інституту для надання творчої атмосфери і  генерації нових ідей та створенні свого власного бренду студентами.

2.6. Проведення  майстер-класи і відкритих  лекцій від фахівців у галузі культури.

2.7. Відвідування театрів, виставок, галерей, перформансів і т.д. співробітниками кафедри та студентами для набуття навичок організації власних презентацій, розширення зв’язків, набуття практичного досвіду.

2.6. Проведення рейтингу кращих дипломних проектів студентів та допомога в реалізації по закінченню інституту.

 

Інноваційна освітня діяльність

Надання прикладного характеру студентській науці: розробка власних культурних проектів та організація їх презентації. 

4.1. Розробка Положення про «Відкритий мистецький простір» в МЄУ .

4.2.         Введення до навчального плану спеціальностей дисциплін з менеджменту шоу-бізнесу та соціокультурної діяльності.

4.3. Презентування  власних соціо-культурних проектів

4.4. Створення  власних мистецьких проектів на отримання грантів, як в Україні, так і за кордоном.

4.5. Створення лабораторії власного бренду та стилю з можливістю презентувати його широкій аудиторії в Україні та за її межами.

4.6. Створення фонду підтримки власних культурних проектів.

4.7. Участь викладачів інституту у складі журі обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях.

4.8. Створення викладачами інституту постійно діючих культурно-мистецьких програм на ТБ, радіо.

4.9. Розробка системи фестивальних заходів з різних видів мистецтв.

5.0. Створення відеоролику «Ми закінчили МЕУ».

Культурний простір МЄУ

Створення власного культурного простору (галерея, театр, творчі майстерні і т.д.)

5.1. Створення власної інтерактивної галереї з залученням висококваліфікованих спеціалістів з усього світу для проведення спільних виставок, проектів, презентацій.

5.2.Створення  сучасних творчих майстерень за спеціальностями (3-d print, сучасна лабораторія дизайну (2 аудиторії), хореографії (3 зали з різним покриттям), лабораторії вокалу ( 3 зали з різним технічним оснащенням), лабораторію-конструктор для сучасного образотворчого мистецтва і т.д.).

5.3.Створення власної інноваційної студії звукозапису.

5.4.Створення  студії відео-продакшну та тв-канал університету, майстерні аудіо-візуального мистецтва за аналогією до кращих телевізійних каналів світу з можливістю повноцінного виробництва контенту та його запуску в ефір.

5.5.Створення власного театру-трансформеру для проведення вистав, конференцій тощо.

5.6.Створення  класу 3-д моделювання та друку.

 

Контакти
Приймальна комісія

+38 068 338 00 43
+ 38 068 338 00 43
+38 093 338 00 43
ННІ "Європейська школа мистецтва "

+38 044 338-00-41
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187