+38 068 338 00 43

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Дизайн» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Дизайн» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ліцензована
Основна інформація
Обсяг програми та термін навчання:
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців

Ступінь вищої освіти:
Бакалавр

Кваліфікація:
Бакалавр дизайну

Вартість навчання
24,500 UAH (денна) / 15,500 UAH (заочна)

Вступний період:
Початок: 01.07.2022 р.
Початок: 01.09.2022 р.
Початок: 01.12.2022 р.
Початок: 01.03.2023 р.

Ліцензована
ВАЖЛИВО!
Освітню програму акредитовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Україна)
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку менеджерів (управителів) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, здатних вирішувати складні професійні задачі, що передбачає глибоку практичну підготовку та застосування концептуальних наукових знань, критичного осмислення теорій, принципів i методів у сферi професійної діяльності.

Мета освітньої програми
Підготовка дизайнерів, здатних вирішувати складні професійні спеціалізовані задачі, практичні проблеми у галузі професійної діяльності та/або у процесі навчання, створювати власні конкурентноспроможні проекти, що передбачає застосування концептуальних наукових та практичних знань, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання з метою представлення культурних та мистецьких розробок українців на міжнародній арені, забезпечення сталого розвитку країни, впровадження інновацій та інтеграції до європейської спільноти з дотриманням вимог академічної доброчесності та академічної мобільності.

Основний фокус освітньої програми
Загальна освіта в галузі знань Дизайн» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Підготовка дизайнерів, що здатні розв’язувати професійні спеціалізовані задачі, практичні проблеми у галузі професійної діяльності та/або у процесі навчання, створювати власні конкурентноспроможні проекти, що передбачає застосування концептуальних наукових та практичних знань, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання з метою представлення культурних та мистецьких розробок українців на міжнародній арені, забезпечення сталого розвитку країни, впровадження інновацій та інтеграції до європейської спільноти з дотриманням вимог академічної доброчесності та академічної мобільності.

Особливості програми

Програма передбачає вивчення професійно орієнтованих дисциплін на всіх курсах, теоретичну і практичну підготовку, високий рівень володіння іноземною мовою з можливістю навчання англійською мовою, а також забезпечує набуття високого рівня знань та навичок у сфері дизайну з використанням сучасних технологій та трендів, самореалізації з метою формування конкурентоспроможних та затребуваних фахівців високого рівня із розмаїттям набутих знань і компетентностей шляхом інтеграції зарубіжного досвіду навчання й симбіозу освітніх компонент, залучення відомих спеціалістів-практиків та участі у міжнародних проектах.
Особливістю програми є: широке використання комп’ютерних інноваційних технологій дизайну на всіх етапах навчання, створення власних проектів та допомога в їх популяризації на ринку.
Відмінність програми полягає у орієнтації на потреби дизайну у світі, а також у широкому використанні концепції психологічного комфорту середовища перебування людини, створенні різнобічного розвитку майбутнього фахівця. Організація освітнього процесу англійською мовою, що створює умови для підготовки висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців на сучасному ринку праці, забезпечує вимоги міжнародної мобільності.
Унікальність програми полягає у послідовному формуванні професійних компетенцій у здобувачів вищої освіти відповідно до європейських та міжнародних стандартів дизайну.

Керівник освітньої програми:
Редактори освітньої програми:
Пінчук Олег Степанович
Народний художник України. Член Національної спілки художників України, викладач кафедри сучасного мистецтва та інноваційних технологій.
Міхно Інеса Сергіївна
кандидат економічних наук, завідувач кафедри сучасного мистецтва та інноваційних технологій.
Наталушко Сергій Миколайович
режисер, викладач кафедри сучасного мистецтва та інноваційних технологій.
Галецький Анатолій Зіновійович
художник, викладач кафедри сучасного мистецтва та інноваційних технологій.
Контакти
Приймальна комісія

+38 068 338 00 43
+ 38 068 338 00 43
+38 093 338 00 43
ННІ "Європейська школа мистецтва "

+38 044 338-00-41
Наша адреса

Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187